تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟

به گزارش اخبار مشروح، تفاوت سیاره و خبرنگاران را می توان بر اساس نور، موقعیت، اندازه، شکل، درجه حرارت، تعداد، درخشندگی و ماده تشکیل دهنده خلاصه و دسته بندی کرد. تفاوت های کلیدی مهمی بین خبرنگاران و سیاره وجود دارد، اما این دو جرم آسمانی تنها در یک مورد بسیار مهم شبیه یکدیگرند.

تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟

خبرنگاران | سرویس علوم - چرا به اجرام آسمانی اسامی مختلفی داده اند؟ تفاوت سیاره با خبرنگاران چیست؟ منظومه شمسی ما به حقیقت پر از اجرام آسمانی متفاوت از قبیل سیارات، قمرها، سیارک ها (شبه سیاره) شهاب ها، خبرنگاران های دنباله دار و بسیاری از چیز های شگفت انگیز دیگر است. سیاره و خبرنگاران بیش از هر جسم آسمانی دیگری با چشم مسلح و غیر مسلح دیده می شوند. در ادامه به آنالیز تفاوت سیاره و خبرنگاران می پردازیم.

سیاره چیست؟

سیاره ها اجرام طبیعی عظیمی هستند که در مدار خود در اطراف ماه و یا گرد خبرنگاران ها می چرخند و شما در حال حاضر بر روی یکی از آن ها ایستاده اید. امروزه ما هشت سیاره می شناسیم که به دور خبرنگاران ای به نام خورشید می چرخند. این سیاره ها به ترتیب فاصله ای که از خورشید دارند عبارتند از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. در حالی که برخی از سیاره ها مانند عطارد، زهره، زمین و مریخ کوچک اند و سطح سفت و محکمی دارند، اما بقیه سیاره ها مانند مشتری، زحل، اورانوس و نپتون عظیم الجثه و از جنس گاز هستند.

در گذشته دانشمندان بر این باور بودند که با در نظر دریافت پلوتون، 9 سیاره در منظومه شمسی وجود دارد، اما دانشمندان عصر جدید 3 ویژگی لازم را برای سیاره دانستن یک جرم آسمانی این گونه معرفی می نمایند:

 • یک سیاره باید به دور خورشید بچرخد.
 • یک سیاره باید کروی شکل باشد.
 • مدار آن از دیگر اجرام آسمانی کوچک جدا باشد.

متاسفانه پلوتون نتوانست شرط سوم را به دست آورد و عنوان آن باید از سیاره به سیاره کوتوله تغییر کند. تا به امروز صد ها دنیا دیگر فراتر از منظومه شمسی ما کشف شده است و دنیا های جدید بسیاری نیز در حال کشف شدن هستند. دانشمندان بر این باورند که تنها تعدادی از این سیارات می توانند نوع دیگری از زندگی را تاب بیاورند.

خبرنگاران چیست؟

خبرنگاران ها اجرام آسمانی عظیم الجثه و بسیار داغی هستند که به طور عمده از گاز های هلیوم و هیدروژن تشکیل شده اند. آن ها به علت فرایند همجوشی هسته ای که در درونشان رخ می دهد، بسیار داغ و روشن می شوند. در طی این فرایند گاز هیدروژن به هلیوم تبدیل شده و نور و گرمای زیادی فراوری می گردد. هر چند به نظر می رسد که خبرنگاران ها در شب چشمک می زنند اما در واقع اینگونه نیست. در حقیقت چیزی که اتفاق می افتد این است که نور ستارگان در حالی که به سرعت بالا و پایین می پرد، می بایست از لایه های جو زمین عبور کند. به همین دلیل است که ما فکر می کنیم خبرنگاران ها در حال چشمک زدن هستند.

قمر آسمانی چیست؟

قمر ها اجرام طبیعی هستند که در مدار سیارات در حال حرکت هستند. حدود 170 قمر در منظومه شمسی ما وجود دارد که به دور سیاره های مختلف می چرخند. احتمالا قمر سیاره زمین میلیارد ها سال پیش در پی برخورد اجرام آسمانی به زمین پدید آمده است و در نتیجه این انفجار، اجرام زیادی به بیرون پرتاب شده و آغاز به چرخیدن به دور زمین نموده اند. این سنگ ها با گذشت زمان با یکدیگر ترکیب شده و به مرور سرد شده و ماه را به وجود آورده اند.

تفاوت سیاره و خبرنگاران در چیست؟

مبنای مقایسهخبرنگارانسیاره
تعریفخبرنگاران ها اجرام نجومی هستند که از خود نور منتشر می نمایند.

این به علت وجود گدازه های هسته ای است که در مرکز آن ها فراوری می گردد.

اجرام فلکی که جهت معینی دارند و به دور خبرنگاران ها می چرخند.
نوراز خود روشنایی دارند. از خودشان نور ندارند.
موقعیتموقعیت مکان آن ها تغییر نمی نماید. مکان آن ها تغییر می نماید.
اندازه عظیمکوچک
شکل به شکل نقطهکروی شکل
درجه حرارت بالاپایین
تعدادتنها یک خبرنگاران در منظومه شمسی وجود دارد. هشت سیاره در منظومه شمسی وجود دارد.
درخشندگیچشمک چشمک می زنند. چشمک نمی زنند.
ماده تشکیل دهندههیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگرجامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه

تفاوت های کلیدی بین سیاره و خبرنگاران

1. اجرام نجومی به علت گدازه های هسته ای که در مرکز آن ها فراوری می گردد می تواند از خود نور منشر نمایند و ما آن را به عنوان خبرنگاران می شناسیم. اجرام فلکی دارای جهتی معین هستند، به دور خبرنگاران ها می چرخند و به عنوان سیاره شناخته می گردد.

2. خبرنگاران ها از خود نور دارند در حالی که سیارات از خود نوری ندارند و نور خورشید را که به سوی آن ها می تابد را منعکس می نمایند.

3. خبرنگاران ها در مکان خود ثابت می مانند هر چند به نظر می رسد که آن ها از سمت شرق به سوی غرب در حال حرکت هستند، اما موقعیت سیارات همانطور که به دور خورشید می چرخند، تغییر می نماید.

4. اندازه خبرنگاران ها در مقایسه با سیارات عظیمتر است.

5. شکل خبرنگاران ها مانند یک نقطه است در حالی که سیارات کروی شکل هستند.

6. درجه حرارت خبرنگاران ها بسیار بالاست، ولی سیارات درجه حرارت پایینی دارند.

7. تنها یک خبرنگاران در منظومه شمسی وجود دارد و میلیون ها خبرنگاران در کل کهکشان است.

8. به نظر می رسد که خبرنگاران ها به علت شکست نور در جو زمین در حال چشمک زدن هستند، در مقابل سیاره ها کمی به زمین نزدیکترند و نور خورشید توسط آن ها منعکس می گردد و بدون آنکه شکسته گردد، مستقیم از جو زمین عبور می نماید و بنابراین آن ها چشمک نمی زنند.

9. ساختار خبرنگاران ها از هیدروژن، هلیوم و عناصر درخشان دیگر تشکیل شده است، اما بر خلاف خبرنگاران ها، سیارات از حالات متفاوت ماده از قبیل جامد، مایع، گاز و یا ترکیبی از هر سه به وجود آمده اند.

ویژگی های خبرنگاران

 • خبرنگاران از خودش نور و روشنایی دارد.
 • موقعیت مکانی خبرنگاران ها دستخوش هیچ گونه تغییر قابل توجهی نمی شوند و ثابت هستند.
 • همه خبرنگاران ها دارای درجه حرارت بسیار بالایی هستند.
 • میلیارد ها خبرنگاران در کهکشان وجود دارد.

ویژگی های شاخص سیاره

 • سیاره از خود نوری ندارد و فقط با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نور دارد.
 • سیاره ها چشمک نمی زنند.
 • سیاره ها به طور مرتب در اطراف خبرنگاران ها در حال حرکت هستند و موقعیت مکانی آن ها مدام دستخوش تغییر می گردد.
 • سیارات دارای درجه حرارت پایینی هستند.
 • تنها 8 سیاره در منظومه شمسی واقع شده است.

تشابه سیارات و خبرنگاران ها

سیاره ها و خبرنگاران ها هر دو به دور خبرنگاران های دیگر می چرخند و این شباهت بین این دو جرم آسمانی است.

تفاوت قمر و خبرنگاران

اگر جرمی آسمانی به دور خورشید بچرخد، سیاره نامیده می گردد، با این وجود اگر این جرم آسمانی به دور اجرام دیگربه غیر از خورشید (عمدتا سیاره) بچرخد، ماه نامیده می گردد.

آیا خبرنگاران ها، سیاره هستند یا خورشید؟

اگر خبرنگاران ای در مرکز منظومه سیاره ای باشد، خورشید نامیده می گردد و این شانس خوبی است که درصد بالایی از خبرنگاران ها و کهکشان ها وجود دارند که سیارات به دور آن ها بچرخند. همه آن ها خورشید نامیده می شوند.

خورشید چیست؟

خورشید یکی از میلیارد ها خبرنگاران موجود در کهکشان ماست که در مرکز منظومه شمسی واقع شده است. خورشید شبیه توپ عظیمی از گاز ها و با درجه حرارت بسیار بالایی است و به واسطه داشتن وسعتی عظیم، دارای نیروی جاذبه قدرتمندی است که یاری می نماید تا زمین و دیگر سیارات در جهت خود باقی بمانند. بدون وجود نیروی جاذبه خورشید، همه سیارات از جهت خود خارج شده و در فضا معلق می شوند. بدون وجود خورشید حیاتی بروی زمین وجود نخواهد داشت و زمین یخ خواهد زد. مادامی که زمین در جهت خود به دور خورشید می چرخد، تغییرات آب و هوایی نیز بر عهده خورشید خواهد بود.

حقیقت شگفت انگیز در خصوص خبرنگاران ها، سیارات و قمر های آسمانی

1. نور خورشید پس از گذشت 8 دقیقه به زمین می رسد و ما آن را سرعت نور می نامیم.

2. در نوامبر سال 2009 مقادیر زیادی آب در ماه کشف شد.

3. رد پای فضانوردان آپولویی هنوز بروی ماه قابل دیدن است. این رد پا ها حداقل برای بیشتر از 10 میلیون سال است که به علت فقدان هوا و فرسایش باد در سطح کره ماه باقی مانده است.

4. دانشمندان معمولا به قمر هایی در کهکشان به عنوان ماهواره های سیاره ای اشاره می نمایند که در واقع آن ها ماهواره های ساخت دست بشر است و قمر مصنوعی نامیده می شوند.

5. ما می توانیم در حدود 7000 خبرنگاران را با چشم غیر مسلح از روی زمین ببینیم.

6. تعداد زیادی از خبرنگاران ها و صور فلکی به تقلید از نام خدایان و حیوانات عهد عتیق که شبیه به آن ها بود نامگداری شدند.

7. هر خبرنگاران ای که در آسمان می بینید عظیمتر و روشن تر از خورشید است.

8. عظیمترین سیاره در منظومه شمسی مشتری نام دارد و کوچکترین آن ها عطارد است.

9. نپتون سردترین سیاره و مشتری گرمترین سیاره منظومه شمسی است.

منبع: setare.com
انتشار: 21 اسفند 1399 بروزرسانی: 21 اسفند 1399 گردآورنده: spikenews.ir شناسه مطلب: 937

به "تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تفاوت سیاره و خبرنگاران؛ تفاوت های کلیدی این دو جرم آسمانی چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید