نحوه انتقال مدیریت ساختمان چگونه است؟

به گزارش اخبار مشروح، امروزه آپارتمان نشینی جزء جدایی ناپذیر زندگی شهرنشینی است . زندگی آپارتمان نشینی نیز مثل سایر جوامع انسانی دارای یکسری از قوانین می باشد . با افزایش آمار آپارتمان نشینی قانونگذار قوانین مختلفی را برای جلوگیری از به وجود آمدن مسائل و مسائل آپارتمان نشینی و حفظ آرامش و قانون مداری پیرامون این موضوع وضع نموده است به علت آن که زندگی آپارتمان نشینی مجموعه کوچکی از جامعه می باشد که باید با اصول و ضوابط قانونی شکل بگیرد و ساکنین این آپارتمان ها نیز موظف به رعایت قوانین هستند . راهکاری که برای پیشگیری از بروز مسائل احتمالی اندیشیده شده است انتخاب مدیر ساختمان می باشد که با توجه به تعداد ساکنین و بزرگی ساختمان ها یک مدیر یا چند مدیر انتخاب می شوند تا قوانین و مقررات را اعمال نمایند . اما گاهی قبل از انتها یافتن مدت مدیریت ساختمان مدیر یا هیات مدیره مایل و یا قادر به ادامه وظیفه خود نیستند و یا به وسیله مالکین عزل می گردند . به همین علت در این مقاله به آنالیز موارد انتقال مدیریت ساختمان خواهیم پرداخت و خواهیم دانست که انتقال مدیریت ساختمان چگونه است .

نحوه انتقال مدیریت ساختمان چگونه است؟

مدیر ساختمان کیست و چه مسئولیتی دارد؟

با توجه به موارد قانونی و آیین نامه های اجرایی که در این زمینه وجود دارد ، می توان مدیر را از بین مالکین یک ساختمان انتخاب کرد البته انتخاب مستاجر به عنوان مدیر ساختمان منع قانونی ندارد بعلاوه مدیر ساختمان می تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از ساختمان هم باشد . مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیماتی است که مجمع عمومی می گیرد . مدیر باید در جلسه سالانه مجمع به مدت یک سال با رای مالکین ساختمان انتخاب شود . مجمع عمومی می تواند به جای یک مدیر، چند مدیر انتخاب نموده و هیئت مدیره ساختمان را تشکیل دهد . هیئت مدیره ساختمان از نظر اختیارات و وظایف تفاوتی با مدیر ندارد . فقط باید به این نکته توجه کرد که تعداد اعضای هیئت مدیره فرد باشد تا هنگام رای گیری تشخیص رای اکثریت با مشکل روبرو نشود .

مدیر ساختمان چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

1- حفظ و نگهداری از ساختمان

طبق قوانین و آیین نامه های اجرایی موجود ، مدیر ساختمان وظیفه حفظ و نگهداری از ساختمان را دارد تا آن را در برابر آسیب های احتاقتصادی حفظ کند . بعلاوه حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی نیز جزء وظایف مدیر می باشد . تمام کارها و فعالیت های مدیر یا هیئت مدیره باید در راستای این باشد که ساختمان را از آسیب و خرابی حفظ کند و امور جاری آن را انجام دهد . همان طور که پیش از این گفته شد مجمع عمومی ساختمان اصلی ترین نهاد قانون گذار در ساختمان است و مدیر یا هیئت مدیره باید از تصمیمات مجمع تبعیت کند . البته اگر تصمیمات مجمع با قانون تملک آپارتمان ها یا دیگر قوانین کشور مغایرت داشته باشد ، مدیر یا هیئت مدیره نباید از آن تبعیت کند .

2- گرفتن حق شارژ واحد ها

مدیر ساختمان بر اساس سهم هر واحد باید در زمان معینی حق شارژ ها را از مالکین تحویل بگیرد . مدیر نباید یکجانبه مبلغ شارژ را افزایش دهد زیرا باعث اعتراض ساکنین می شود و همین امر باعث نارضایتی از کارکرد وی می شود .

3- مدیر ساختمان باید نسبت به اعتراضات ساکنین رسیدگی کند

مدیر ساختمان باید نسبت به تمام اعتراضاتی که برای وی ارسال می شود رسیدگی کند بسیاری از ساکنین نسبت به حق شارژ ، نظافت قسمت های مشاع و…شکایت دارند . مدیر باید به تمامی شکایات رسیدگی کند و مسائل را برطرف نماید . عدم رسیدگی به مسائل ساختمان ، باعث عدم اطمینان افراد به وی می شود و مدیر را شخصی بی کفایت نشان می دهد .

4- مدیر باید ساختمان را در برابر حوادث غیرمترقبه بیمه کند

بیمه کردن ساختمان در برابر آتشس وزی یکی از وظایف مهمی است که بر عهده مدیر ساختمان قرار گرفته است . مدیر یا هیئت مدیره وظیفه دارد تا به تناسب زیر بنای هر واحد سهم هریک از ساکنین را معین کند . آتش سوزی از حوادثی است که ممکن است هر لحظه رخ دهد و بیمه کردن ساختمان در برابر این حادثه امری لازم است . اگر حادثه رخ دهد و ساختمان بیمه نشده باشد جبران خسارت مالکین بر عهده مدیر یا هیئت مدیره خواهد بود .

5- در ادامه وظایف مدیر ساختمان به موضوع آنالیز وکالتنامه های مالکین خواهیم پرداخت . طبق وظایف پیش بینی شده برای تیم مدیریتی ساختمان ، مدیر ساختمان باید طبق دستورالعمل های موجود ، قبل از آغاز جلسه مجمع عمومی تمام وکالت نامه معتبر کننده مالکین را رویت و آنالیز کند و صحتش را تایید کنند .

تخلفات احتاقتصادی که ممکن است مدیر ساختمان مرتکب شود

1- مدیر ، رسید مربوط به تسویه حساب ها را ارائه ندهد

طبق ماده 12 قانون تملک ساختمان ها دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند که در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تایید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه کنند . مدیر ساختمان نیز موظف هستند که این گواهی ها و رسید های مربوط به تسویه حساب ها را در اختیار مالکان قرار دهند .

2- بیمه نکردن ساختمان

طبق قوانین موجود که در این زمینه وجود دارد ، مدیر یک ساختمان وظیفه دارد که تمام بنای ساختمان را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه کنند . سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنا یا اختصاصی آنها از طریق مدیر یا مدیران مشخص و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد . در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند .

3- اجاره دادن بخش های مشترک ساختمان بدون اجازه ساکنین

طبق قوانین و آیین نامه های اجرایی در قانون تملک آپارتمان ها ، قسمت های مشاع ساختمان برای همه ساکنین محسوب می شود و استفاده شخصی از آن مجاز نمی باشد . قسمت هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می باشد ، قسمت های مشترک محسوب می شود و نمی توان حق انحصاری بر آن ها قایل شد . به عبارت ساده تر املاک مشاع به هر قسمتی از ساختمان گفته می شود که در سند ذکر نشده و مالکی برای آن مشخص نشده باشد . پارکینگ ، پله ها ، تاسیسات و موتورخانه ، آسانسور ، راهرو ، پشت بام ، زمین ساختمان ، حیاط ، لابی و باغچه جزو املاک مشاع محسوب شده و کلیه ساکنین در آن ها سهم دارند . براساس قوانین مطرح شده در قانون تملک آپارتمان ها برای اینکه هر شخصی بتواند در قسمتی از مشاع آپارتمان دخل و تصرف داشته باشد ، باید رضایت صد درصدی سایرین را جلب کند . در صورتی که مدیر ساختمان از این املاک به نفع شخصی خود بهره بگیرد ، تخلف محسوب می شوند و ساکنین می توانند نسبت به آن اقدام کنند .

4- جایگزینی مدیریت به غیر

طبق قوانین مطرح شده در آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مدیر با رای مستقیم مجمع عمومی انتخاب می شود . طبق قوانین مطرح شده مدیر یا هیئت مدیره باید از طریق مجمع عمومی مشخص شوند و حتی اگر یکی از مدیران از مدیریت کناره گیری کند ، باز هم مجمع تشکیل می شوند و هیئت مدیران از ابتدا مشخص می شوند . بنابراین ، مدیری که مشخص شده نمی تواند شخص دیگری را به عنوان مدیر ساختمان انتخاب کند و یا وظایف خود را به دیگری محول نماید .

5- بدون اجازه مجمع عمومی انجام هرگونه تغییرات و تصمیم گیری ها ممنوع می باشد

طبق قوانین و دستورالعمل هایی که در این مورد وجود دارد مدیر یک مجتمع نمی تواند فراتر از وظایف خود گام بردارد .همان طور که گفتیم مدیر یک ساختمان مسئولیت اجرای تصمیماتی را دارد که در مجمع عمومی نسبت به آن ها بحث می شود . اگر در مسئله ای مدیر به تنهایی اقدام به انجام کاری کند که سایر اعضا نسبت به آن راضی نباشند ، می توانند به مدیر اعتراض کنند و در صورتی که مدیر از پذیرفتن اعتراض و یا راضی کردن سایرین سر باز زند ، افراد می توانند نسبت به این موضوع اقدام کنند و از مدیر شکایت کنند .

6- استفاده شخصی و نامرتبط از هزینه های بدست آمده

مدیر ساختمان در قبال هزینه هایی که برای ساختمان می شود باید هزینه های ساختمان را بین ساکنین تقسیم بندی کند . هزینه شارژ و ماهیانه ای که از طریق مالکین به مدیر ساختمان تحویل داده می شود ، باید صرف هزینه های مرتبط با ساختمان شود و رسیدهای آنها ارائه شود ، اگر مدیر ساختمان این عایدی ها را صرف هزینه های غیر کند ، ساکنین می توانند به این موضوع اعتراض کنند .

7- بدون اجازه از اموال مالکین استفاده کردن

طبق قوانین موجود در رابطه با اموال افراد ، مدیر ساختمان نمی تواند از اموال منقول و غیر منقول ساکنین ساختمان که در نزد وی به امانت گذاشته اند استفاده کند . براساس قانون 674 مجازات اسلامی هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک ، قبض ، ملک و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده ، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، مجرم محسوب می شود .

در چه حالتی سمت مدیریت از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا می نماید ؟

با توجه به موارد قانونی که در این زمینه وجود دارد ، سمت مدیریت قابل انتقال است . با توجه به حالاتی که در یک مجتمع مسکونی پیش می آید ، لازم می شود تا مدیر قبلی از کار برکنار شود و شخص جدیدی جایگزین مدیر قبلی شود . موارد پایان ماموریت مدیر یا هیات مدیره ساختمان درآیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها بیان شده است بر طبق ماده 16 این قانون در صورت استعفا ، فوت ، عزل و حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضای مدت ، مجمع عمومی فوق العاده به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد . در ذیل به آنالیز هریک از عوامل پایان ماموریت مدیر می پردازیم و به مواردی خواهیم پرداخت که باعث می شود سمت مدیریت از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا کند .

1- مدیر یک مجتمع مسکونی بنا بر هر دلیلی اگر نتواند به ماموریت خود ادامه دهد می تواند استعفای خود را اعلام نماید و از سمت خود در ساختمان کناره گیری کند بدین ترتیب قبل از پایان یافتن مدت مدیریت می تواند استعفا دهد .

2- اگر مدیر یک مجتمع مسکونی ، نسبت به مسئولیت های اجرایی و مدیریتی که در ساختمان دارد کوتاهی کند هیئت مدیره می تواند براساس ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ، در مجمع عمومی مدیر یا هیات مدیره را منعزل کنند البته باید تقصیر و کوتاهی مدیر احراز شود تا این اختیار را داشته باشند و پس از منعزل کردن وی انتخاب دوباره انجام می شود .

3- اگر مدیر ساختمان فوت نماید بر اساس قانون و آیین نامه های موجود ماموریت وی نیز به عنوان مدیر ساختمان پایان می یابد و مجمع عمومی فرد دیگری را برای مدیریت ساختمان انتخاب می نماید . فوت مدیر ، واقعه ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد و قوانین مختلفی در این مورد تصویب شده است که در هنگام بروز چنین اتفاقاتی می توان بر اساس انها اقدام کرد .

4- اگر مدیر ساختمانی به حکم قانون ، نتواند امور مربوط به خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری ، انجام دهد و قانونا اجازه انجام این کار نداشته باشد در اصطلاح به این مدیر محجور می گویند . به طور کلی کسی که در انجام بعضی از امور خود چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی منع شده باشد ، محجور می گویند حجر مدیر یا محجور شدن مدیر یکی دیگر از عوامل برکناری وی می باشد . که در واقع حجر بر همین اساس معین است که اگر فردی در طول مدت مدیریت محجور شود از سمت مدیریت خود برکنار می شود .

منبع: هومتیک
انتشار: 10 مرداد 1401 بروزرسانی: 10 مرداد 1401 گردآورنده: spikenews.ir شناسه مطلب: 1563

به "نحوه انتقال مدیریت ساختمان چگونه است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نحوه انتقال مدیریت ساختمان چگونه است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید